yağsıyan köyü

YAĞSIYAN

Reşadiye'nin kuzeydoğusunda, 30 km. uzaklıkta, 1339i 158 nüfuslu bir köy­dür. Köyün tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Köye neden Yağsiyan adı verildiği hakkında bazı söylentiler vardır: Bu köyün "Yağıbasan" adına kurulmuş olacağı üzerinde durulmaktadır. "Yağıbasan" kelimesinin de düşmanı basan anla-mına kullanıldığı anlatılmaktadır.

Bu köy yakınlarında, Senne adında bir yerin olduğu, burada Rumların yaşadığı daha sonra aynı yere yerleştikleri söylenmektedir. Yerleştikleri yere bir de kilise yap­mışlardır. Rumların yerleştiği arazinin Yağsiyan Köyü'nden Sarı İsmailoğullanna ait olduğu, Rumlar gittikten sonra da bu arazilerin Yağsiyan Köyü'ne kaldığı bilinmek­tedir. Köyün ilk yerleşim yeri Eskiköy mevkiidir. Burada ev kalıntıları bulunmaktadır. Daha sonra şimdiki yerleşim yerine göçmüşlerdir.

Köyde tarihi eser olarak, şu andaki sağlık evinin güneyinde bir mezar bulunmak­tadır. Ayrıca köyün doğusunda Çubuk Dağı'nda üç metre yükseklikte bir taş vardır. Bu taşın ne olduğu bilinmemektedir. Üzerinde de herhangi bir yazı yoktur. An­cak bu taş buraya dikildiğine göre, üzerinde yazı ve bazı işaretlerin olması gerektiği halde, aşınmış olmasından dolayı yok olduğu düşünülmektedir.

Köyün kuzeyinde Kındıra Gölü adında bir göl vardır. Burada bol miktarda yaban ördeği bulunur. Köyün kuzeyinde bir de tarihi taşköprü vardır.

Hiç yorum yok: