ugurlu köyü

UĞURLU

İlçe merkezinin güneydoğusunda bulunmaktadır, llçeye uzaklığı 37 km. olan köy 40 haneden, İbarettir. 2000 nüfus sayımına göre 135 kişi yaşamaktadır.

Köy; Ficek, Kuztam. Çakır adı verilen üç ayrı mahallenin birleşmesinden oluşmuştur. Köyün tarihiyle ilgili kesin bilgi yoktur. Fakat Kuztam İle ilgili şöyle bir rivayet vardır: Önceleri çukur bir yerde hayvanların barınması için bir ağıl (tam) yapılmış. Bu ağılın bulunduğu yere güneş vurmadığı için "kuz" deniyormuş. Zamanla bu yer "Kuztam" adıyla anılır olmuş. Kuztam kirazı ile ünlüdür.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Arazi yapısı tarım yapmaya çok elverişli değildir. Bu yüzden göç bu köyde daha erken başlamıştır. Diğer Tozanlı köylerinde olduğu gibi gurbete gidenlerin çoğu geçimlerim hamam işletme­ciliği ile sağlamaktadır.

Köyün etrafı ormanlarla kaplıdır. Güneyinde Yılancık yaylası vardır. Ulaşımını Almus üzerinden yapmaktadır.

Hiç yorum yok: