sazak köyü

İlçe merkezinin güneyinde, 13 km uzaklıktadır. Köyde halen 40 hanede 1297(2000 Sayımı) kişi yaşamaktadır. Yaklaşık 100 yıl kadar önce çevrede bulunan Eskiharman mevkiinden İki hane, Sazak Köyü'nün olduğu yere gelerek yerleşmişlerdir. Bu iki haneden Erdo­ğan ve Bozkurt sülaleleri çoğalmıştır. 1909 yılında Karaduran mevkiinden Mustafa Kızıldoğan, aynı yıllarda Çat Köyü'nden Salih Demir, 1916 yılında da yine Çat Kö-yü'nden Şükrü Akça gelmiştir. Şu andakİ Sazak KÖyü'nü bu haneler oluşturmaktadır.

Eskiden Sazak Köyü'ne; Yeniköy, Yeşilyurt, Beşdere, Döllük. DerekÖy mahalleleri bağlı iken şu anda ayrılmışlardır. Günümüzde Sazak Köyü, Haydarlar ve Yellice mahallelerinden oluşmaktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancı­lığa dayanmaktadır. Tarım ürünleri ola-rak arpa, buğday ve fiğ yetiştirilmekte­dir. Az da olsa sebzecilik yapılan köyde, başta fasulye olmak üzere domates, patates ve lahana da yetiştirilmektedir. Köyde halen 175 büyükbaş: 250 kadar da küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

Son yıllarda artarak devam eden göç olgusu Sazak Köyü'nü de etkile­miştir. Göç eden nüfusun çoğunluğu istanbul'da yaşamaktadır. Önemli oranda bir nüfus da yurt dışında işçi Sazak Köyü Yellice Mahallesi olarak çalışmaktadır.

Hiç yorum yok: